របាយការណ៍​ថ្មី

ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី២ លេខ115។ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។ ម្តុំពីស្តុបកែងកាកកបាទក្រហមខេត្តដល់រង្វង់មូលគល់ស្ពានព្រែកសំរោង។បញ្ហាធូលីដីនិងកំទេចខ្សាច់ ដីដែលឡានធំៗដឹកឆ្លងកាត់។ ហើយពុំសូវមានការសំអាតផ្លូវ។

- អ្នករាយការណ៍: Lyhour LS

- ស្ថានភាព: ជួសជុលរួច

- កាលបរិច្ឆេទ: 2020-02-10 16:16:37

- ទីតាំង: Kampong SamnanhTa Khmau Ta Khmau កណ្ដាល

Service
2020-02-13 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service

របាយការណ៍​ថ្មី

ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី២ លេខ115។ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។ ម្តុំពីស្តុបកែងកាកកបាទក្រហមខេត្តដល់រង្វង់មូលគល់ស្ពានព្រែកសំរោង។បញ្ហាធូលីដីនិងកំទេចខ្សាច់ ដីដែលឡានធំៗដឹកឆ្លងកាត់។ ហើយពុំសូវមានការសំអាតផ្លូវ។

- អ្នករាយការណ៍: Lyhour LS

- ស្ថានភាព: ជួសជុលរួច

- កាលបរិច្ឆេទ: 2020-02-10 16:16:37

- ទីតាំង: Kampong SamnanhTa Khmau Ta Khmau កណ្ដាល

Service
2020-02-13 ជួសជុលរួច
Service
Service
Service